Giới thiệu

Được thành lập vào ngày 29/11/2018, Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Ngọc Minh An (NMA) đã chọn lựa cho mình sứ mệnh thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và Quốc tế.