Tư vấn

Với kinh nghiệm triển khai cho nhiều tổ chức/ doanh nghiệp những giải pháp/ dịch vụ CNTT tiên tiến nhất, NMA sẵn sàng đồng hành cùng quý tổ chức/ doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển CNTT của tổ chức/ doanh nghiệp.